Kleur de toekomst in Malang

Home

Waar ligt Malang?

Malang is een grote plaats op het eiland Java in Indonesië. Malang telt ruim 1 miljoen inwoners. De meeste mensen in Malang zijn daar komen wonen vanaf het platteland in de hoop er werk en een betere toekomst te vinden.

Lang niet iedereen is daarin geslaagd en er wonen dan ook ontzettend veel mensen in krottenwijken, deze mensen "leven" op de rand van de afgrond. Vaak zijn zij niet in staat om voor zichzelf, laat staan voor hun kinderen te zorgen. In pure wanhoop laten zij dan hun kinderen achter bij een kindertehuis in de hoop dat er iemand is die zich over hen ontfermt. Die ze een dak boven hun hoofd en wat te eten geeft en die er misschien ook nog voor kan zorgen dat de kinderen naar school gaan en een vak kunnen leren. Misschien krijgt hun kind zo wel een betere toekomst dan zij zelf hebben.

Het schoolsysteem

In Indonesië gaan de kinderen vanaf hun vijfde jaar naar de basisschool. Die duurt zes jaar. Hierna gaan de kinderen naar de middelbare school. Die is ingedeeld in drie jaar onderbouw en drie jaar bovenbouw. Daarna is er de keus om een beroepsopleiding te volgen of verder te studeren aan de universiteit. Het basisonderwijs wordt volledig door de overheid gesubsidieerd. Er is een leerplicht voor kinderen tot 17 jaar. Vanaf de middelbare school wordt er ‘sleutelgeld’ (administratiekosten, boeken etc..) gevraagd door de scholen en is het dragen van een uniform verplicht. Veel arme kinderen kunnen daarom niet of maar een paar jaar naar school. Ze kunnen de extra kosten niet betalen. Als de kinderen in een tehuis wonen dan kunnen ze vaak wel naar de middelbare school.

19105652_1348015821918318_5032033739360551811_n-2

Op straat.

In de Indonesische tehuizen is het gewoon, dat als een kind het diploma haalt van de middelbare school, het helaas het tehuis moet verlaten om "plaats" te maken voor kleinere kinderen. Het ontbreekt aan geld om deze kinderen een, in Indonesië vaak dure vakopleiding te laten volgen. Ook geld voor voedsel, kleding, boeken en ander studiemateriaal is er niet. De toekomst van deze kinderen ziet er dus somber uit, zij worden eenvoudigweg op straat gezet en moeten dan maar zien hoe zij zichzelf weten te redden.

Toekomst.

Hoe ziet de toekomst eruit van iemand die "alleen op de wereld" is, zonder een goede vakopleiding? U kunt het zelf wel invullen: Triest, zeer triest.
De kinderen kunnen niet aan werk komen omdat ze geen vak geleerd hebben. Wanneer ze geen werk hebben, hebben ze ook geen geld voor onderdak, voedsel en kleding. Zo worden ze gedwongen om te gaan zwerven en te bedelen of om op het criminele pad te gaan.

Hulp.

Maar…. als je dit zo leest en hoort en vooral ook ziet dan denk je toch wel eens: Zouden wij dan niet in staat zijn om die kinderen te helpen, al is het maar een beetje?

Project.

In Hoogeloon heeft een aantal enthousiaste mensen het initiatief genomen om een aantal kinderen in Malang te gaan helpen. Deze groep heeft in 2001 de Stichting Malang opgericht, welke zich ten doel heeft gesteld fondsen te werven ter verbetering van de situatie van een aantal kinderen en om een vakopleiding voor de oudste kinderen te bekostigen. De stichting huurt een groot huis aan Lokon 33 in Malang. De officiële naam is : Lembaga Bakti Kasih (Instelling Huis van Liefde). In dit huis is plaats voor twintig kinderen. Vanaf de middelbare schoolleeftijd mogen ze er komen wonen. De dagelijkse leiding is in handen van ibu Fajar. Zij woont ook in het huis. Een groep vrijwilligers aldaar helpt ons hierbij. Zij zijn de handen en ogen ter plaatse. Zonder hen zou het niet mogelijk zijn om vanuit Nederland het tehuis te runnen. Na de middelbare school mogen de kinderen solliciteren voor een vakopleiding. Ze mogen dan op Lokon blijven wonen en worden goed in de gaten gehouden door het bestuur in Malang. Alle kosten die nodig zijn voor de huisvesting en studie worden door Stichting Malang betaald. Ook zijn er een aantal studenten, die gebruik maken van een studiebeurs. Zij blijven bij hun familie wonen en studeren vanuit thuis.

Doel.

Naast het zorgen voor directe hulp in de eerste levensbehoeften zoals het huren van een geschikte woning en bijdragen aan de kosten van het levensonderhoud wil Stichting Malang zich inzetten om het mogelijk te maken dat de kinderen die na het vervolgonderwijs op straat zouden komen te staan een betere kans op een goede toekomst krijgen. Hoe dan? zult u zich afvragen.
Stichting Malang zamelt geld in zodat deze kinderen een vakopleiding kunnen volgen. Tot op heden is dat goed gelukt. Alle kinderen die het weeshuis moesten verlaten hebben de kans gekregen een vakopleiding te volgen en om gedurende de opleiding op kamers te gaan wonen. Het mooie is dat de kinderen die hun opleiding hebben afgerond allemaal een baan en huisvesting gevonden hebben en voortaan zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien.1395231_566323183420923_1468080159_n
Maar…. we zijn er nog lang niet.
Elk jaar opnieuw zijn er weer kinderen die graag een vakopleiding willen volgen. Dat blijft steeds geld kosten.
Daarom doen wij ook nu weer een beroep op u. Elke bijdrage, ook al denkt u: "dat beetje wat ik kan geven is misschien niet de moeite waard", is van harte welkom.
Wanneer u denkt: "Nou, ik moet toch maandelijks of jaarlijks een bedragje kunnen missen en ik heb dat graag over voor de kinderen in Malang," neem dan contact op met de Stichting Malang. (email adres: info@stichting-malang.nl ) of wordt donateur door het formulier op deze site in te vullen.

Namens de kinderen van Malang alvast heel hartelijk bedankt!

contact:
info@stichting-malang.nl

Breestraat 9
5528 AA Hoogeloon
Nederland

Rekeningnummer:
NL 34 RABO 0122 8434 44