Kleur de toekomst in Malang

De Stichting Malang is in het bezit van de zogenaamde ANBI status. Dit betekent dat de Stichting door de Belastingdienst is aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Deze status geeft enkele fiscale voordelen voor donateurs.

  • Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.
  • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.
  • Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).
  • Ons RSIN (fiscaal nummer) is 8176.28.484

Meer informatie over de ANBI status kunt u vinden op www.belastingdienst.nl.

contact:
info@stichting-malang.nl

Breestraat 9
5528 AA Hoogeloon
Nederland

Rekeningnummer:
NL 34 RABO 0122 8434 44