Kleur de toekomst in Malang

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Maria Gooskens - Voorzitter

Fransje Eikenbroek - Penningmeester

Sjan Kaethoven - Secretariaat
 
Kim Waterschoot - Bestuurslid en ambassadrice
 
Kim Waterschoot vertaalt voor ons de brieven die uit Indonesië komen. Tevens regelt zij een heleboel zaken ter plaatse omdat zij zelf van Indonesische afkomst is en dus de taal machtig is. Kim heeft tot nu toe minstens 1 keer per jaar, gedurende twee weken, een bezoek gebracht aan het weeshuis in Indonesië. Dit bezoek combineert zij met een aantal familiebezoeken. Vaak komt het er op neer dat zij weinig tijd heeft om familie te bezoeken omdat zij bijna continue in het weeshuis aan het werk is.

Alle bestuursleden doen het werk voor de stichting op vrijwillige basis. De reizen naar Indonesië en de gemaakte onkosten worden zelf betaald. Wij vinden het belangrijk dat alle geld van onze donateurs besteed wordt ten gunste van de kinderen in Malang. In ons werk worden we geholpen door een groep enthousiaste vrijwilligers. 

 

 

contact:
info@stichting-malang.nl

Breestraat 9
5528 AA Hoogeloon
Nederland

Rekeningnummer:
NL 34 RABO 0122 8434 44