Kleur de toekomst in Malang

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Maria Gooskens - Voorzitter

Fransje Eikenbroek - Penningmeester

Sjan Kaethoven - Secretariaat
 
Kim Waterschoot - Bestuurslid en ambassadrice
 
Kim Waterschoot vertaalt voor ons de brieven die uit Indonesië komen. Tevens regelt zij een heleboel zaken ter plaatse omdat zij zelf van Indonesische afkomst is en dus de taal machtig is. Kim heeft tot nu toe minstens 1 keer per jaar, gedurende twee weken, een bezoek gebracht aan het weeshuis in Indonesië. Dit bezoek combineert zij met een aantal familiebezoeken. Vaak komt het er op neer dat zij weinig tijd heeft om familie te bezoeken omdat zij bijna continue in het weeshuis aan het werk is.

Alle bestuursleden doen het werk voor de stichting op vrijwillige basis. De reizen naar Indonesië en de gemaakte onkosten worden zelf betaald. Wij vinden het belangrijk dat alle geld van onze donateurs besteed wordt ten gunste van de kinderen in Malang. In ons werk worden we geholpen door een groep enthousiaste vrijwilligers. 

Beleidsplan Stichting Malang

Stichting Malang heeft als doel om fondsen te werven ter verbetering van de leefsituatie van de kinderen in tehuis Lembaga Bakti Kasih te Malang en om een beroepsopleiding voor de kinderen, die van de middelbare school afkomen, te bekostigen. Stichting Malang huurt hiervoor een groot huis in Malang voor de kinderen die niet thuis kunnen wonen. De thuiswonende kinderen worden ondersteund door middel van een studiebeurs.

Het benodigde geld wordt bijeengebracht door een groep vaste donateurs of wordt verkregen door het organiseren van inzamelingsacties. Incidenteel krijgen we geld uit een nalatenschap of van een andere organisatie (van een kerk of organisatie met humanitair doel).

Het verkregen geld staat in Nederland op een bankrekening, op naam van onze stichting. Wij beheren dit vermogen. In overleg met het bestuur in Malang wordt gepast geld naar Indonesië overgemaakt. Daar wordt de bankrekening beheerd door het bestuur van het tehuis. Dat betaalt vervolgens aan de kosten van het tehuis en de opleidingen. Op deze manier weten we precies waar het geld blijft en weten we zeker dat het op de juiste plek terecht komt.

Het geld wordt gebruikt om de opleidingskosten van de studerende kinderen te betalen. Ook de bijkomende kosten zoals uniformen, boekengeld en eventueel vervoerskosten worden door ons betaald. Ook ondersteunen we het tehuis Lembaga Bakti Kasih. Het pand wordt door onze stichting gehuurd en biedt onderdak aan een twintigtal kinderen vanaf de middelbare schoolleeftijd. Het geld wordt hier besteed om de levensomstandigheden te ondersteunen, een salaris voor de leiding van het tehuis te betalen, computers voor de studie en fietsen te kopen zodat de kinderen naar school kunnen.
De beroepsopleidingen duren drie jaar. Er wordt er voor elke student een bedrag gereserveerd zodat die verzekerd is dat de opleiding afgemaakt kan worden.

In de toekomst blijven we gebruik maken van deze structuur, dit voldoet prima aan onze plannen. Op termijn willen wij meer kinderen voorzien van een studiebeurs.

 

contact:
info@stichting-malang.nl

Breestraat 9
5528 AA Hoogeloon
Nederland

Rekeningnummer:
NL 34 RABO 0122 8434 44