Kleur de toekomst in Malang

Het studiesysteem

In Indonesië is er leerplicht tot de leeftijd van zeventien jaar. Na de basisschool en middelbare school gaan veel kinderen niet meer naar school. Zij kunnen de kosten niet betalen. Zonder beroepsopleiding is er nauwelijks betaald werk te krijgen. Met een beroepsopleiding daarentegen is er volop werk en is het salaris voldoende om een goed bestaan op te bouwen. Stichting Malang heeft een studiesysteem opgezet waarbij een beroepsopleiding aangevraagd kan worden door kinderen waarvan de familie dit niet kan betalen. Na goedkeuring door het bestuur van onze stichting in Malang en Hoogeloon kunnen de kinderen aan een beroepsopleiding beginnen. 

De kinderen en studenten die op Lokon wonen

In het huis op Lokon 33 in Malang wonen op het moment 20 kinderen. Achttien van hen zitten op de middelbare school en twee zijn bezig met hun beroepsopleiding. We hebben geen kinderen meer die nog op de basisschool zitten. Op deze manier hebben we een homogene groep die voor ons makkelijker te overzien is. Door de week gaan ze allemaal naar school. Het huiswerk wordt thuis in de huiskamer gemaakt. In het huishouden hebben ze allemaal hun eigen taak. Deze kinderen kunnen om verschillende redenen niet thuis wonen. De familie is niet in staat om hen te onderhouden en naar school te sturen, ze wonen te ver weg of in sommige gevallen is er zelfs geen familie waar het kind terecht kan. In alle gevallen betreft het zeer arme mensen.

Uitwonende studenten met een studiebeurs

Sinds kort zijn we begonnen met het toekennen van studiebeurzen aan kinderen die nog thuis of bij hun familie wonen. De familie zorgt voor het levensonderhoud en wij betalen de studiekosten. Net als bij de inwonende kinderen betalen we rechtstreeks aan de scholen.
De kinderen worden voorgedragen door ons netwerk in Malang. De kinderen wonen bij hen in de buurt, zodat we hun schoolprestaties goed in de gaten kunnen houden. 

De geslaagden

Elk jaar zijn er kinderen die examen doen en hun diploma behalen. Deze kinderen staan aan het begin van hun carrière. Stichting Malang volgt deze kinderen nog drie maanden na hun diplomering en ondersteunt hen als het nodig is. We helpen hen financieel, bij het zoeken naar werk of naar een kamer.

contact:
info@stichting-malang.nl

Breestraat 9
5528 AA Hoogeloon
Nederland

Rekeningnummer:
NL 34 RABO 0122 8434 44