Kleur de toekomst in Malang

Nieuws 2019


FINANCIEEL JAAROVERZICHT STICHTING MALANG

Schooljaar 2018 / 2019

INKOMSTEN

In het schooljaar 2018/2019 heeft de Stichting Malang aan donaties van onze vaste trouwe donateurs € 6.739,00 ontvangen.
Van de Jacobushoeve in Vessem hebben we in 2018 het mooie bedrag van € 1.225,00 ontvangen, waarvoor wij het bestuur en vrijwilligster van de Jacobushoeve, Cocky van de Laar, van harte bedanken. 

De Stichting heeft dus in totaal € 7.964,00 op haar rekening kunnen bijschrijven. Wederom een mooi bedrag waarvoor wij onze donateurs hartelijk bedanken.

UITGAVEN 

Dit schooljaar zijn Wiwin en Iwan (verpleegkunde) aan hun laatste studiejaar begonnen.
De totale kosten hiervoor waren € 2.802,00.

We hebben dit jaar wederom de kosten voor het 3e jaar rechten van Rahardiasti uit Soerabaja betaald. Haar vader raakte werkloos en kon de studie niet meer betalen. De kosten hiervoor waren € 1558,00. Faizal, haar broer, is begonnen aan het 1e jaar bovrebouw. De kosten hiervoor bedroegen € 468,00.

Daarnaast is het schoolgeld voor  25 kinderen van de middelbare school ad. € 11.575,00 betaald.

 

Voor het  derde jaar hebben we het schoolgeld voor de basisschool betaald van 4 kansarme kinderen die nog thuis wonen. De kosten hiervoor bedroegen € 268,00.

Vanaf 1 januari 2018 hebben wij Hanna aangenomen om de contacten met de scholen, de betalingen hiervoor, het contact met de belastingdienst en alle andere zaken af te handelen die noodzakelijk zijn. Het salaris van Hanna is € 300,00 per maand. Wij hebben hiervoor dus € 2.100,00 betaald.

Salaris Fadjar is  € 1.500,00 en de kosten voor Lokon 33 bedroegen dit jaar € 4.172,00. Denk hierbij aan gas, water, electra, onderhoud, telefoon, bewaking, ophalen huisvuil, internet, kerstviering en levensmiddelen.

Onze uitgaven voor het schooljaar 2018/2019 komen dus op een totaalbedrag van € 24.443,00.

Daarbij hebben we de huur voor Lokon 33 betaald voor 2019 / 2020 / 2021 betaald, te weten € 8.450,00.             

Zoals u ziet zijn de uitgaven voor het schooljaar 2018/2019 hoger dan de inkomsten.  Dit konden wij betalen omdat we in het verleden reserves opgebouwd hebben.

Wij hopen weer op uw giften te kunnen rekenen om alle kinderen een mooie toekomst te kunnen geven. Het IBAN nr. van de Stichting Malang is NL 34 RABO 0122 8434 44.

contact:
info@stichting-malang.nl

Breestraat 9
5528 AA Hoogeloon
Nederland

Rekeningnummer:
NL 34 RABO 0122 8434 44