Kleur de toekomst in Malang

Activiteiten Stichting Malang.

De activiteiten van de stichting bestaan uit:

1. Het verkrijgen van financiele middelen door het werven van donateurs, met name:

 - particulieren

- kerkgenootschappen

- verenigingen

- bedrijven

 

2. Het voeren van plaatselijke of regionale acties, met name:

- Paasontbijt

- zomerfestival

- spreekbeurten

- markten /braderieen

Na het uitbreken van de pandemie covid-19 zijn deze activiteiten niet meer uitgevoerd.

 

3. het verantwoorden van de ontvangsten en uitgaven aan alle donateurs middels een  nieuwsbrief..

 

4. contact houden met het tehuis in Malang en de begeleiders van de kinderen met een studiebeurs.

 

5. van tijd tot tijd het bezoeken van het tehuis in Malang (dit gebeurt volledig voor eigen rekening van de bezoekers). In de praktijk komt het er op neer dat in ieder geval onze  ambassadeur minimaal 1 keer ptr jaar het tehuis bezoekt en dan ook contact heeft met de scholen waar de kinderen naartoe gaan.

 

6. het maken van een beleidsplan

 

contact:
info@stichting-malang.nl

Breestraat 9
5528 AA Hoogeloon
Nederland

Rekeningnummer:
NL 34 RABO 0122 8434 44