Kleur de toekomst in Malang

Beleidsplan Stichting Malang

Algemeen.

Stichting Malang heeft als doel om fondsen te werven ter verbetering van de leefsituatie van de kinderen in tehuis Lembaga Bakti Kasih te Malang en om een beroepsopleiding voor de kinderen, die van de middelbare school afkomen, te bekostigen. Stichting Malang huurt hiervoor een groot huis in Malang voor de kinderen die niet thuis kunnen wonen. De thuiswonende kinderen worden ondersteund door middel van een studiebeurs.

De kinderen wonen samen in een tehuis en leven als een gezin met elkaar, de leeftijd van de kinderen is tussen de 10 en 21 jaar.

De kinderen gaan in de omgeving van het tehuis naar school.

Na het basisonderwijs gaan ze naar het voortgezet onderwijs en wanneer ze goed hun best  doen en  goede cijfers halen mogen ze ook nog een beroepsopleiding volgen.

De Stichting Malang ondersteunt de kinderen in materiële zin door bij te dragen in de kosten. Vooral ook omdat er vanuit de Indonesische overheid geen bijdragen zijn.

Naast het ondersteunen van de kinderen in het tehuis, zijn er ook nog een aantal kinderen die geholpen worden terwijl ze nog thuis wonen. Wij helpen hen in de vorm van een studiebeurs.

 

Het werven van fondsen.

Het grootste deel van de ontvangsten is afkomstig van trouwe donateurs: die jaarlijks door middel van geautomatiseerde afschrijving bijdragen. Het zijn vaak kleinere bedragen waardoor behoorlijke aantal is dit toch een zeer groot deel van de inkomsten.

In Vessem staat de Jacobushoeve. Daar is een soort van kringloopwinkel waarmee geld verdiend wordt. Dit geld wordt jaarlijks verdeeld onder goede doelen die een relatie hebben met de vrijwilligers van de Jacobushoeve. Wij mogen hier jaarlijks een behoorlijk bedrag van ontvangen.

Zelf organiseren we met enige regelmaat acties waarmee we geld verdienen zoals in voorgaande jaren het paasontbijt en het zomerfestival.

 

Contact.

Dankzij een goed netwerk in Indonesië, hebben wij regelmatig contact met de leiding van het tehuis en de kinderen. Wij worden goed op de hoogte gehouden van de vorderingen op school en hun gedrag in het tehuis. Dankzij deze zorgvuldige informatie zijn wij in staat om onze donateurs goed te informeren over de uitgave die wij gedaan hebben via onze website houden wij een ieder op de hoogte van het laatste nieuws en zijn er ook foto’s te zien.

 

Beheer financiën.

De gemiddelde ontvangsten bedragen op jaarbasis circa € 7.500 de gemiddelde uitgaven bedragen circa € 23.500.

De ontvangsten zijn de laatste jaren aanzienlijk gedaald omdat een aantal van onze vaste donateurs is afgehaakt, veelal door overlijden.

Dit betekent dat we de komende jaren  behoorlijk interen op ons vermogen 

Het patroon van uitgaven zal de komende jaren niet veranderen omdat er voorlopig nog geen kinderen gaan afstuderen.

Een definitief inzicht in de inkomstern en uitgaven is jaarlijks op te maken uit de jaarrekening die in de eerste bestuursvergadering van het jaar wordt vastgesteld en goedgekeurd.

 

contact:
info@stichting-malang.nl

Breestraat 9
5528 AA Hoogeloon
Nederland

Rekeningnummer:
NL 34 RABO 0122 8434 44