Kleur de toekomst in Malang

FINANCIEEL JAAROVERZICHT Schooljaar 2014/2015
Boekjaar 2014 t/m juli 2015
Omdat het overzichtelijker en eenvoudiger is om het boekjaar samen te laten lopen met het
schooljaar hebben we dit jaar de inkomsten (boekjaar) eenmalig gelijk getrokken met het
schooljaar.


INKOMSTEN (jan. 2014 t/m juli 2015)
In 2014 tot en met juli 2015 heeft de Stichting Malang aan donaties van onze vaste trouwe
donateurs € 14.865,00 ontvangen.
Van de Jacobushoeve in Vessem hebben we in 2014 het mooie bedrag van € 1.343,00
ontvangen, waarvoor wij het bestuur en vrijwilligster van de Jacobushoeve, Cocky van de
Laar, van harte bedanken.
Het paasontbijt van 20 april 2014 heeft het mooie bedrag van € 1.646,50 opgebracht en voor
het paasontbijt van 5 april 2015 hebben wij € 1548,10 bijgeschreven op onze rekening. Onze
speciale dank gaat uit naar Slagerij Gooskens, Bakkerij Waterschoot en de familie Beerens
voor het gratis leveren van beleg, broodjes en eieren.
Voor het vierde jaar hebben we op zondag 17 augustus het muziekfestival, onder helaas
minder goede weersomstandigheden, gehouden. De belangstelling was daardoor wat
minder, maar de sfeer was heel goed. Dit muziekfestival heeft toch nog het mooie bedrag
van € 2870,62 opgebracht. Onze speciale dank gaat uit naar de sponsoren en organisatoren
van dit muziekfestival: Joost Daniëls, Karin Antonise, Henk Gooskens en natuurlijk alle
vrijwilligers/sters die deze dagen zo hard hebben gewerkt voor ons.
De Stichting heeft dus in totaal € 22.273,22 op haar rekening kunnen bijschrijven. Let wel dit
zijn de inkomsten van anderhalf jaar.


UITGAVEN (schooljaar aug. 2014 t/m juli 2015)
Dit schooljaar zijn Lisa en Weni (accountancy) en Ayuk en Yusua (farmacie) aan hun laatste
jaar begonnen. De totale kosten hiervoor bedroegen € 5.371,00. Dit waren de laatste
studenten die nog op kamers woonden. Dita heeft haar 2-jarige computercursus afgemaakt.
Lisa, Weni, Ayuk, Yusua en Dita hebben inmiddels een baan gevonden.
Dit schooljaar zijn Kamelia, Rida (accountancy), Luluk, Marsella en Iga (farmacie) en Redi en
Michael (verpleegkunde) begonnen aan hun 3-jarige opleiding. Deze studenten wonen in
Lokon. Ondertussen is Michael thuis gaan wonen omdat zijn moeder ernstig ziek is. Marsella
en Luluk wonen ook niet meer in het weeshuis omdat ze met hun opleiding gestopt zijn.
De totale kosten hiervoor waren € 10.481,00.
We hebben dit jaar voor het eerst de kosten voor het 2e jaar bovenbouw betaald voor een
meisje. Sri, die thuis woont, maar waarvan de ouders het schoolgeld niet konden betalen. De
kosten hiervan bedroegen € 373,00.
Daarnaast is het schoolgeld voor de kinderen van de middelbare school ad. € 2.517,00
betaald.
Salaris Fajar is € 1.500,00 en de kosten voor Lokon 33 bedroegen dit jaar
€ 5.277,00. Denk hierbij aan gas, water, elektra, onderhoud, telefoon, bewaking, ophalen
huisvuil, internet, kerstviering en levensmiddelen.
De huur voor Lokon 33 wordt weer voor 3 jaar betaald in december 2015.
Onze uitgaven voor het schooljaar 2014/2015 komen dus op een totaalbedrag van
€ 25.519,00.
Zoals u ziet zijn de uitgaven voor het schooljaar 2014/2015 hoger dan de inkomsten over
jan.2014 t/m juli 2015. Dit konden wij betalen omdat we in het verleden reserves opgebouwd
hebben.
Wij hopen weer op uw donaties te kunnen rekenen om alle kinderen een mooie toekomst te
kunnen geven. Het IBAN nr. van de Stichting Malang is NL 34 RABO 0122 8434 44.
Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de donaties in het afgelopen jaar en wensen
iedereen een goed 2016

contact:
info@stichting-malang.nl

Breestraat 9
5528 AA Hoogeloon
Nederland

Rekeningnummer:
NL 34 RABO 0122 8434 44