Kleur de toekomst in Malang

FINANCIEEL  JAAROVERZICHT   STICHTING  MALANG     Schooljaar 2019 / 2020

      
INKOMSTEN 
In het schooljaar 2019/2020 heeft de Stichting Malang aan donaties van onze vaste trouwe donateurs € 6.783,00 ontvangen.

Van de Jacobushoeve in Vessem hebben we in 2019 het mooie bedrag van € 1.351,00 ontvangen, waarvoor wij het bestuur en vrijwilligers van de Jacobushoeve, van harte bedanken.
De Stichting heeft dus in totaal (inclusief  147,00 rente van de bank)  € 8.281,00 op haar rekening kunnen bijschrijven. Wederom een mooi bedrag waarvoor wij onze donateurs hartelijk bedanken.

 

UITGAVEN  
Dit schooljaar zijn Wiwin en Iwan (verpleegkunde) afgestudeerd en hebben meteen werk gevonden als verpleegkundige. 

De totale kosten hiervoor waren € 1.868,00.
We hebben dit jaar wederom de kosten voor het 4e jaar rechten van Rahardiasti uit Soerabaja betaald. De kosten hiervoor waren € 1.916,00. Faizal is naar het 2e jaar bovenbouw gegaan. De kosten hiervoor bedroegen € 500,00.

Daarnaast is het schoolgeld voor 19 kinderen van de middelbare school ad. € 8.378,00 betaald.
Voor het  eerste jaar onderbouw hebben we het schoolgeld  betaald van Glenn Moore uit Soerabaja die nog thuis woont. De kosten hiervoor bedroegen € 246,00.

Ook de kosten voor de basisschool van Rizal, die nog thuis woont in Malang, zijn betaald. Dit was € 88,00. 

Aan Hannah hebben we een salaris van   € 4.005,00 betaald.

Het salaris van Fajar bedroeg € 1.500,00. (Fajar geniet tevens kost en inwoning)

De kosten voor Lokon 33 bedroegen dit jaar € 5.304,00. Denk hierbij aan gas, water, electra, onderhoud, telefoon, bewaking, ophalen huisvuil, internet, kerstviering en levensmiddelen.

Bankkosten en webdesign bedroegen in totaal € 392,00
Onze uitgaven voor het schooljaar 2019/2020 komen dus op een totaalbedrag van € 24.197,00.

    
Zoals u ziet zijn de uitgaven voor het schooljaar 2019/2020 hoger dan de inkomsten.  Dit is mogelijk doordat we in het verleden reserves opgebouwd hebben. 


Wij hopen weer op uw giften te kunnen rekenen om alle kinderen een mooie toekomst te kunnen geven. Het IBAN nr. van de Stichting Malang is NL 34 RABO 0122 8434 44.

contact:
info@stichting-malang.nl

Breestraat 9
5528 AA Hoogeloon
Nederland

Rekeningnummer:
NL 34 RABO 0122 8434 44