Kleur de toekomst in Malang

INANCIEEL  JAAROVERZICHT   STICHTING MALANG     Schooljaar 2017 / 2018
                                                                                                  
 
INKOMSTEN
 
In het schooljaar 2017/2018 heeft de Stichting Malang aan donaties van onze vaste trouwe donateurs €6.718,00 ontvangen.
Van de Jacobushoeve in Vessem hebben we in 2016 het mooie bedrag van € 1.220,00 ontvangen, waarvoor wij het bestuur en vrijwilligster van de Jacobushoeve, Cocky van de Laar, van harte bedanken.
Het paasontbijt van 16 april 2017 heeft het mooie bedrag van € 1.504,00 opgebracht. Onze speciale dank gaat uit naar Slagerij Gooskens, Bakkerij Waterschoot en de familie Beerens voor het gratis leveren van beleg, broodjes en eieren.
 De ontvangen rente bedraagt € 416,00.

De Stichting heeft dus in totaal € 9.858,00 op haar rekening kunnen bijschrijven. Wederom een mooi bedrag waarvoor wij onze donateurs hartelijk bedanken.
 
 
UITGAVEN 
 
Dit schooljaar zijn Wiwin en Iwan (verpleegkunde) aan hun 3estudiejaar begonnen.
De totale kosten hiervoor waren € 2.962,00.
 
We hebben dit jaar wederom de kosten voor het 2e jaar rechten van Rahardiasti uit Soerabaja betaald. Haar vader raakte werkloos en kon de studie niet meer betalen. De kosten hiervoor waren € 1.649,00.
 
Daarnaast is het schoolgeld voor  22 kinderen van de middelbare school ad. € 6.530,00 betaald.
In dit bedrag zijn de kosten van een ziekenhuisopname van Tonik, na een verkeerongeluk, van
€ 2.000,00 opgenomen.
 
Voor het  derde jaar hebben we het schoolgeld voor de basisschool betaald van 4 kansarme kinderen die nog thuis wonen. De kosten hiervoor bedroegen € 730,00.
 
Wij hebben Hannah aangenomen om de contacten met de scholen, de betalingen hiervoor, het contact met de belastingdienst en alle andere zaken af te handelen die noodzakelijk. Het salaris van Hanna is € 300,00 per maand. Wij hebben hiervoor dus € 1.800,00 betaald.
 
Salaris Fajar is  € 1.500,00 en de kosten voor Lokon 33 bedroegen dit jaar € 2,179,00. Denk hierbij aan gas, water, electra, onderhoud, telefoon, bewaking, ophalen huisvuil, internet, kerstviering en levensmiddelen.

Aan kosten Nederland werd een bedrag van € 1.642,00 besteed. Waarvan € 1.300,00 aan ontspanning voor de kinderen in Malang
Onze uitgaven voor het schooljaar 2017/2018 komen dus op een totaalbedrag van € 18.992,00.
 
Zoals u ziet zijn de uitgaven voor het schooljaar 2017/2018 hoger dan de inkomsten.  Dit konden wij betalen omdat we in het verleden reserves opgebouwd hebben.
 
Wij hopen weer op uw giften te kunnen rekenen om alle kinderen een mooie toekomst te kunnen geven. Het IBAN nr. van de Stichting Malang is NL 34 RABO 0122 8434 44.
 

contact:
info@stichting-malang.nl

Breestraat 9
5528 AA Hoogeloon
Nederland

Rekeningnummer:
NL 34 RABO 0122 8434 44