Kleur de toekomst in Malang

Financieeloverzicht schooljaar 2015-2016


INKOMSTEN
In het schooljaar 2015/2016 heeft de Stichting Malang aan donaties van onze vaste trouwe
donateurs € 8.461,00 ontvangen.
Van de Jacobushoeve in Vessem hebben we in 2014 het mooie bedrag van € 1.138,,00
ontvangen, waarvoor wij het bestuur en vrijwilligster van de Jacobushoeve, Cocky van de Laar,
van harte bedanken.
Het paasontbijt van 28 maart 2016 heeft het mooie bedrag van € 1.442,00 opgebracht. Onze
speciale dank gaat uit naar Slagerij Gooskens, Bakkerij Waterschoot en de familie Beerens
voor het gratis leveren van beleg, broodjes en eieren.
De Stichting heeft dus in totaal € 11.041,00 op haar rekening kunnen bijschrijven. Wederom
een mooi bedrag waarvoor wij onze donateurs hartelijk bedanken.


UITGAVEN
Dit schooljaar zijn Sari (farmacie), Wiwin en Iwan (verpleegkunde) begonnen aan hun 3-jarige
opleiding. Sari is na het 1e semester gestopt vanwege prive omstandigheden.
De totale kosten voor deze drie studenten bedroeg € 4.104,00.
Dit schooljaar zijn Kamelia, Rida (accountancy), Luluk, Marsella en Iga (farmacie) en Redi
(verpleegkunde) aan hun 2e studiejaar begonnen.
De totale kosten hiervoor waren € 4.890,00.
We hebben dit jaar ook weer de kosten voor het 3e jaar bovenbouw betaald voor een meisje.
Sri, die thuis woont, maar waarvan de ouders het schoolgeld niet konden betalen. De kosten
hiervan bedroegen € 495,00.
Daarnaast is het schoolgeld voor 12 kinderen van de middelbare school ad. € 3.063,00
betaald.
Voor het eerst hebben we dit jaar het schoolgeld voor de basisschool betaald van 6 kansarme
kinderen die nog thuis wonen. De kosten hiervoor bedroegen € 660,00.
Salaris Fajar is € 1.350,00 en de kosten voor Lokon 33 bedroegen dit jaar € 2.520,00. Denk
hierbij aan gas, water, electra, onderhoud, telefoon, bewaking, ophalen huisvuil, internet,
kerstviering en levensmiddelen.
De huur voor Lokon 33 voor de periode 2016/2017/2018 is betaald en bedroeg € 7.500,00.
Onze uitgaven voor het schooljaar 2015/2016 komen dus op een totaalbedrag van €
24.582,00.
Zoals u ziet zijn de uitgaven voor het schooljaar 2015/2016 hoger dan de inkomsten. De
grootste post is de huur voor de komende drie jaar van Lokon. Dit konden wij betalen omdat
we in het verleden reserves opgebouwd hebben en we dit jaar een mooie donatie ontvangen
hebben.
Wij hopen weer op uw giften te kunnen rekenen om alle kinderen een mooie toekomst te
kunnen geven.
Het IBAN nr. van de Stichting Malang is NL 34 RABO 0122 8434 44.

contact:
info@stichting-malang.nl

Breestraat 9
5528 AA Hoogeloon
Nederland

Rekeningnummer:
NL 34 RABO 0122 8434 44