Kleur de toekomst in Malang

FINANCIEEL JAAROVERZICHT STICHTING MALANG
Schooljaar 2018 / 2019


INKOMSTEN
In het schooljaar 2018/2019 heeft de Stichting Malang aan donaties van onze vaste trouwe donateurs € 6.789,00 ontvangen.
Van de Jacobushoeve in Vessem hebben we in 2018 het mooie bedrag van € 1.225,00 ontvangen, waarvoor wij het bestuur en vrijwilligster van de Jacobushoeve, Cocky van de Laar, van harte bedanken. 

Aan bankrente is ontvangen een bedrag van € 103,00

De Stichting heeft dus in totaal € 8.117,00 op haar rekening kunnen bijschrijven. Wederom een mooi bedrag waarvoor wij onze donateurs hartelijk bedanken.

UITGAVEN 
Dit schooljaar zijn Wiwin en Iwan (verpleegkunde) aan hun laatste studiejaar begonnen.
De totale kosten hiervoor waren € 2.802,00.

We hebben dit jaar wederom de kosten voor het 3e jaar rechten van Rahardiasti uit Soerabaja betaald. Haar vader raakte werkloos en kon de studie niet meer betalen. De kosten hiervoor waren € 1.558,00. Faizal, haar broer, is begonnen aan het 1e jaar bovenbouw. De kosten hiervoor bedroegen € 468,00.

Daarnaast is het schoolgeld voor  25 kinderen van de middelbare school ad. € 11.575,00 betaald.

 

Voor het  derde jaar hebben we het schoolgeld voor de basisschool betaald van 4 kansarme kinderen die nog thuis wonen. De kosten hiervoor bedroegen € 268,00.

Wij  hebben Hannah aangenomen om de contacten met de scholen, de betalingen hiervoor, het contact met de belastingdienst en alle andere zaken af te handelen die noodzakelijk zijn. Het salaris van Hannah bedroeg € 3.700,00

Salaris Fajar is  € 1.500,00 en de kosten voor Lokon 33 bedroegen dit jaar € 4.172,00. Denk hierbij aan gas, water, electra, onderhoud, telefoon, bewaking, ophalen huisvuil, internet, kerstviering en levensmiddelen. Daarnaast is de huur ad. € 8.450,00 voor 3 jaar vooruitbetaald.

 

In Nederland is aan het bouwen van de nieuwe website en aan bankkosten een bedrag ad € 1.561,00 betaald.

Onze uitgaven voor het schooljaar 2018/2019 komen dus op een totaalbedrag van €36.054,00

       

Zoals u ziet zijn de uitgaven voor het schooljaar 2018/2019 hoger dan de inkomsten.  Dit konden wij betalen omdat we in het verleden reserves opgebouwd hebben.

Wij hopen weer op uw giften te kunnen rekenen om alle kinderen een mooie toekomst te kunnen geven. Het IBAN nr. van de Stichting Malang is NL 34 RABO 0122 8434 44.

contact:
info@stichting-malang.nl

Breestraat 9
5528 AA Hoogeloon
Nederland

Rekeningnummer:
NL 34 RABO 0122 8434 44